Gerbang Bakal Kaunselor

Monday, September 26, 2011

info kaunseling : Pendaftar Kaunselor


Jawatan Pendaftar Kaunselor adalah jawatan yang diiktiraf dalam akta 580 Bahagian IV Pendaftaran Kaunselor dan Perakuan Amalan dibawah seksyen 18 Pelantikan dan Kewajipan Pendaftar.

Pendaftar Kaunselor yang dilantik oleh Lembaga Kaunselor akan menjalankan tugas seperti :

(a). menandatangani semua perakuan pendaftaran dan perakuan pendaftaran sementara;
(b). merekodkan semua catatan yang dikehendaki dibuat dalam Daftar;
(c). mengeluarkan dari Daftar nama dan butir-butir lain kaunselor berdaftar yang namanya telah diperintahkan oleh Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib supaya dikeluarkan; dan
(d). menjalankan apa-apa kewajipan lain yang dikehendaki oleh Akta ini atau peraturan peraturan yang dibuat di bawah Akta ini supaya dijalankan olehnya atau sebagaimana yang diarahkan oleh Lembaga bagi maksud-maksud Akta ini.

Pendaftar Kaunselor juga bertanggungjawab keatas Daftar Kaunselor.

Jawatan Pendaftar Kaunselor kini disandang oleh Encik Juhari bin Jani.

Alamat Pejabat :
Urusetia Lembaga Kaunselor
Aras 3, Wisma Sime darby
Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur.

KB/PA : KB00333/PA00222

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ikAn-ikAn belaan PERKUM