Gerbang Bakal Kaunselor

Sunday, June 21, 2009

Pendaftaran Kursus Sarjana Muda Kaunseling

pendaftaran dibuka pada 22 Jun 2009 - 28 Jun 2009 mulai jam 9:00 a.m
22 Jun 2009 sehingga 11:59 p.m 28 Jun 2009

Subjek yang perlu dan boleh didaftarkan bagi pelajar tahun 2 adalah:

PPEC2131 Teori Kaunseling (3 jam kreadit)
PPEC2136 Kaedah Penyelidikan dalam kaunseling (3 jam kreadit)
PAEC2137 Masyarakat, Kerjaya dan Pendidikan (3 jam kreadit)
PPEC2102 Perkembangan Di Peringkat Dewasa (3 jam kreadit)
PPEC2303 Personaliti (3 jam kreadit)
PBET2106 Kemahiran Berfikir dan Komunikasi (3 jam kreadit)

hanya 18 jam kreadit sahaja yang boleh diambil bagi tahun ini.....


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ikAn-ikAn belaan PERKUM